Connect with us

Tips & Artiklar

Gör det själv-filmer

Published

on

Kakeldaxgruppen –

Här får du tips och råd om hur du går till väga när du själv ska kakla där hemma.

Våra filmer ger dig snabba och enkla råd på vad du bör tänka på.

https://kakeldaxgruppen.se/gor-det-sjalv-filmer-0

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

featured

Så farligt är mögel i badrummet

Published

on

By

Så farligt är mögel i badrummet

Har du fått svarta fläckar på badrumsväggen? Eller luktar det konstigt? Då har ditt badrum drabbats av mögel. Mögel kan, förutom att skada själva huset, också bidra till att du drabbas av allvarliga hälsoproblem.

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer, just därför är badrummet särskilt utsatt. Fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation är de främsta orsakerna till mögelangrepp inomhus. Svartmögel är en av de vanligaste mögelsorterna som påträffas i badrummet. Oavsett vilken typ av mögel du har i huset bör du se till att det försvinner omgående.

Skador i bostaden

Mögelsvamp kan vara skadligt för ytan det växer på. Det kan missfärga eller fräta på ytan och om du får röta på absorberande material, som takplattor, mattor eller annan inredning, kan de behövas bytas ut. Om möglet inte tas bort snabbt kan det sprida sig till andra delar av ditt hem vilket kan leda till onödiga kostnader. Har du tur rör det sig om kostnader för underhåll och reparationer men i sämsta fall om stora belopp för genomgripande renoveringar.

Så påverkas hälsan

Den absolut största faran med mögel är att vissa mögelsorter utsöndrar gifter, som är skadliga för människors hälsa. Lättare symptom som kan uppstå, om du har mögel i ditt hem, är hudirritationer, trötthet eller problem med bihålorna. De värre symptomen kan vara kroniska andningsproblem, astmatiska besvär, allergier eller dödlig lunginflammation.

http://comforthemma.se/artiklar/sa-farligt-ar-mogel-i-badrummet/

Continue Reading

featured

Professionell plattsättning i badrum

Det finns tillfällen då det lönar sig att anlita professionell arbetskraft.

Published

on

By

Professionell plattsättning i badrum

Det finns tillfällen då det lönar sig att anlita professionell arbetskraft. Det gäller inte minst vid kakel- och plattsättning i badrummet. Få saker i hemmet innebär nämligen en så stor risk för problem som när ett badrum renoveras. Det gäller att få till varenda detalj korrekt, och för en lekman kan detta bli en övermäktig uppgift. Det räcker inte långt att få till snygga rader av kakel eller klinker. Det som inte syns på ytan utan döljs därunder, är mycket viktigare än så.

Plattsättare inget lekmannajobb

Det är en grannlaga uppgift att lyckas ställa de hårt uppsatta krav som finns vad gäller byggnationen av ett badrum. Regelverket är omfattande, och det beror på att risken för fuktskador är stor om inte allt går helt korrekt till. När ett badrum byggs om läggs lager på lager av olika massor och skikt. Tillsammans bildar de en helhet som framför allt ska se till att väggar och golv blir helt fukttäta. För att tätningarna ska fungera som det är tänkt är det mycket viktigt att varenda detalj blir korrekt utförd. Det gäller inte minst runt rörledningar, i skarvar och runt brunnar.

Det är minst lika viktigt att golvet läggs med ett fall, så att vattnet söker sig mot de brunnar som finns, och inte samlas i hörnor och vrår. Det här är något som professionella plattsättare kan på sina fem fingrar, och du som hobbyrenoverare behöver kämpa hårt med att åstadkomma. En kvalificerad plattsättare ska ha ett våtrumscertifikat. Det innebär att han eller hon har dokumenterade kunskaper och förmågan att bygga enligt gällande branschregler.

En viktig garanti

Även om du tycker att du kan renovera badrummet själv finns det ännu en anledning till varför professionella plattläggare är att föredra. De lämnar i och med sitt våtrumscertifikat garanti på sitt jobb, så att du som anlitar företaget slipper oroa dig för framtida problem. Det är en garanti som ger mervärde. För vem det är som renoverat ett badrum kan komma att ha en avgörande betydelse om olyckan trots allt är framme. Då kan garantin nyttjas om en vattenskada trots allt uppstår.

Det är kvittot på att allt gjorts enligt gällande regler. Och det är precis det som försäkringsbolaget kräver för att ge ersättning. Det är desto svårare att bevisa hur bra arbetet utförts om du gjort det själv. I slutänden kan således vem som gjorde vad vara skillnaden mellan att få ersättning för en skada och bli utan. Undersök därför alltid om företaget erbjuder kvalificerade plattsättare för det jobb du begär offert på.

https://www.dinbyggare.se/professionell-plattsattning-i-badrum/

Continue Reading

featured

Det är viktigt när vi anlitar badrumsleverantör

Published

on

By

En undersökning av Markör visar på vad vi tycker är viktigast när vi anlitar badrumsleverantör

Tydlig information och en löpande dialog.

Det är två saker som måste uppfyllas för att en kund ska bli nöjd med sin badrumsleverantör, enligt en undersökning utförd av företaget Markör.

Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp, säger Jan Lindh, ansvarig affärsområde konsument på Comfort.

Många drömmer om att göra det, men få vet vem man vänder sig till.

Så kan det svenska folkets uppfattning om badrumsrenoveringar sammanfattas.

Undersökningsföretaget Markör gjorde djupintervjuer med ett flertal fokusgrupper där deltagarna nyligen genomfört större renoveringar av sina badrum.

Där framgick det tydligt vad som är viktigt för att kundupplevelsen ska bli positiv:

* Tydlig offert.
* Tydlig prisbild.
* Goda referenser och rekommendationer.
* Rimlig tidsplan.
* Bra bemötande.
* Ett bra första intryck.
* Förståelse för kundens önskemål och behov.

Kunderna önskar en projektledare som tar helhetsansvaret, att hantverkaren på plats visar respekt och att kunden alltid är i fokus – före, under och efter renoveringen.

Eller som en deltagare i undersökningen uttrycker det: ”Blev jättenöjd med sista badrummet.

Sedan ringde de efter en månad och kollade att vi var nöjda… Då blev jag extra nöjd.”

Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp.

Kommentarerna från den här undersökningen har blivit en värdefull grund för att fortsätta utveckla vårt arbete, säger Jan Lindh på Comfort.

Källa: Undersökning av Markör (2011), gjord för att få input kring VVS-branschen och hur marknaden upplever den. I de tre fokusgrupperna fanns konsumenter som har renoverat eller byggt badrum någon gång under de senaste tre åren.

http://medlem.comfort.se/artikel/undersokning-det-ar-viktigt-nar-vi-anlitar-badrumsleverantor/

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Populär