Connect with us

Tips & Artiklar

Så många svenskar tänker renovera badrummet

Varje år gör renoverar tusentals svenskar sitt badrum.

Published

on

Men många upplever att de inte vet exakt vilka regler som gäller, eller hur man ska göra för att få ut mest av sin investering.

Checklista inför renovering av badrum
Att renovera ett badrum med kakel och klinker är ofta ett ganska omfattande projekt och en stor investering i ditt boende.
Det är därför viktigt med en god planering — med rätt förberedelser har renoveringen alla förutsättningar att bli som du tänkt dig.
Nedan har vi listat de punkter som det är bra att tänka på inför badrumsrenoveringen.
Vid planering av badrummet
• Värmegolv är skönt att ha i badrummet. Det finns elektriska och vattenburna system.
• Fundera på var i badrummet du behöver dra el för belysning,handukstork och övriga uttag.
• Golvbrunnar äldre än från 1990 måste bytas ut. Ta reda på hur gammal din brunn är.
• Väggnära golvbrunnar har på senare år blivit alltmer populärt.
Tänk dock på att de begränsar urvalet av tätskikt och golv brunn eftersom endast vissa kombinationer av tätskikt/vägg nära golvbrunn är godkända. Rådgör med din plattsättare.
• Renoveringen kan vara ett bra tillfälle att uppgradera ventila tionen. Rådgör med din hantverkare.
• Även rördragningen måste kanske anpassas till dagens standard. Gamla rör och kopplingar kan behöva bytas ut.
• Planera var du ska sätta upp saker på väggarna. Alla infäst ningar i utrymmet skall göras i fast konstruktion. Där är det lämpligt att plattsättaren kortlar (monterar korta reglar mellan de
långa reglarna).
• River du ett gammalt badrum från 1980 och tidigare kan fäst-/ fogmassan innehålla asbest (vanligast förekommande 1960-70).
Detta kan kontrolleras genom att en bit kakel med fix och fog på skickas in till ett analysföretag. Varje prov kostar ca 550-650 kr.
• Släpljus (ljus utefter vägg) framhäver fogar och ojämnheter i kakelplattor. Tänk därför på att inte montera ljuskällor alldeles intill väggen.

Vid offertförfrågan/upphandling
• För att du ska bli riktigt nöjd med ditt badrum så är det viktigt att entreprenören har samma bild av slutresultatet som du har.
Bifoga gärna en lista med allt som ska göras vid offertförfrågan och för sedan en dialog omkring alla detaljer. Om någon av de tillfrågade ställer frågor om utförandet – skriv då in även de
nya uppgifterna i underlaget vid offertförfrågan till övriga entreprenörer. Det är viktigt att alla får samma underlag för att du ska kunna göra en korrekt jämförelse av priset.
• Den billigaste offerten är inte nödvändigtvis den bästa utan det är viktigt att få en utförlig specifikation på vad som verkligen ingår.
Om jobbet ska göras på löpande räkning är det bra att begära ett cirkapris – detta får sedan inte överskridas med mer än 15%.
• Det är viktigt att anlita ett plattsättningsföretag som är behörigt enligt Byggkeramikrådets regler (BBV), och att även den hantverkare som utför arbetet är behörig och har en legitima
tion utfärdad av Byggkeramikrådet. Här på vår hemsida finns en lista över behöriga företag och där kan du också läsa om vad behörigheten innebär.

Om leverantören är den som i sin tur anlitar underleverantörer (elinstallatör, VVS-montör m.fl.), kontrollera då att även de är behöriga hos sina respektive branschorganisationer så att du får en korrekt dokumentation av hela arbetet.
• För att undvika alla typer av missförstånd upprättar du ett skriftligt avtal, gärna ett så kallat hantverkarformulär, tillsam mans med entreprenören som då ansvarar för att arbetet utförs
fackmässigt och enligt branschreglerna (BBV). Viktigt att detta görs innan arbetet påbörjas. Hantverkarformuläret finns att hämta under rubriken ”Ladda ner” här ovanför.
Vid inköp av kakel, klinker och övrigt material Det är inte helt ovanligt att kakelentreprenören gör inköpen för renoveringen men eftersom det troligtvis är du som väljer materialet,
kan det vara bra att känna till nedanstående.
• Stora plattor kan vara besvärliga att lägga med fall. En lösning när man har valt stora plattor kan vara att övergå till mindre plattor närmast brunnen.
Rådgör med din plattsättare.
• Ljusa fogar på golv kan bli mörkare efter en tids användning. För att behålla ursprunglig färg bör fogen därför rengöras med jämna mellanrum. Beställ eller ladda gärna ner vår broschyr
”Skötsel av kakel och klinker”.
Efter avslutat arbete
• När badrummet är renoverat får du ett kvalitetsdokument av entreprenören. Det är beviset på att arbetet är gjort enligt Byggkeramikrådets regler och därmed uppfyller myndighets
kraven. Detta ska sparas i minst 10 år och lämnas över till eventuell ny ägare av fastigheten. Tillsammans med kvalitets dokumentet får du också monteringsanvisningen för det god
kända tätskiktssystemet som använts.
• För att inte förstöra tätskiktet så rekommenderar vi att du limmar upp badrumstillbehören istället för att punktera tätskiktet med skruvar. Det finns numera ett stort sortiment
badrumstillbehör som kan limmas. Nödvändiga skruvinfäst ningar bör göras av en fackman.
Om du vill lära dig mer om tekniken kring en badrumsrenovering kan du ladda ner BBV – Byggkeramikrådets branschregler för kakel och klinker i våtrum.
Lycka till med ditt nya badrum!

https://www.bkr.se/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

featured

Så farligt är mögel i badrummet

Published

on

By

Så farligt är mögel i badrummet

Har du fått svarta fläckar på badrumsväggen? Eller luktar det konstigt? Då har ditt badrum drabbats av mögel. Mögel kan, förutom att skada själva huset, också bidra till att du drabbas av allvarliga hälsoproblem.

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer, just därför är badrummet särskilt utsatt. Fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation är de främsta orsakerna till mögelangrepp inomhus. Svartmögel är en av de vanligaste mögelsorterna som påträffas i badrummet. Oavsett vilken typ av mögel du har i huset bör du se till att det försvinner omgående.

Skador i bostaden

Mögelsvamp kan vara skadligt för ytan det växer på. Det kan missfärga eller fräta på ytan och om du får röta på absorberande material, som takplattor, mattor eller annan inredning, kan de behövas bytas ut. Om möglet inte tas bort snabbt kan det sprida sig till andra delar av ditt hem vilket kan leda till onödiga kostnader. Har du tur rör det sig om kostnader för underhåll och reparationer men i sämsta fall om stora belopp för genomgripande renoveringar.

Så påverkas hälsan

Den absolut största faran med mögel är att vissa mögelsorter utsöndrar gifter, som är skadliga för människors hälsa. Lättare symptom som kan uppstå, om du har mögel i ditt hem, är hudirritationer, trötthet eller problem med bihålorna. De värre symptomen kan vara kroniska andningsproblem, astmatiska besvär, allergier eller dödlig lunginflammation.

http://comforthemma.se/artiklar/sa-farligt-ar-mogel-i-badrummet/

Continue Reading

featured

Professionell plattsättning i badrum

Det finns tillfällen då det lönar sig att anlita professionell arbetskraft.

Published

on

By

Professionell plattsättning i badrum

Det finns tillfällen då det lönar sig att anlita professionell arbetskraft. Det gäller inte minst vid kakel- och plattsättning i badrummet. Få saker i hemmet innebär nämligen en så stor risk för problem som när ett badrum renoveras. Det gäller att få till varenda detalj korrekt, och för en lekman kan detta bli en övermäktig uppgift. Det räcker inte långt att få till snygga rader av kakel eller klinker. Det som inte syns på ytan utan döljs därunder, är mycket viktigare än så.

Plattsättare inget lekmannajobb

Det är en grannlaga uppgift att lyckas ställa de hårt uppsatta krav som finns vad gäller byggnationen av ett badrum. Regelverket är omfattande, och det beror på att risken för fuktskador är stor om inte allt går helt korrekt till. När ett badrum byggs om läggs lager på lager av olika massor och skikt. Tillsammans bildar de en helhet som framför allt ska se till att väggar och golv blir helt fukttäta. För att tätningarna ska fungera som det är tänkt är det mycket viktigt att varenda detalj blir korrekt utförd. Det gäller inte minst runt rörledningar, i skarvar och runt brunnar.

Det är minst lika viktigt att golvet läggs med ett fall, så att vattnet söker sig mot de brunnar som finns, och inte samlas i hörnor och vrår. Det här är något som professionella plattsättare kan på sina fem fingrar, och du som hobbyrenoverare behöver kämpa hårt med att åstadkomma. En kvalificerad plattsättare ska ha ett våtrumscertifikat. Det innebär att han eller hon har dokumenterade kunskaper och förmågan att bygga enligt gällande branschregler.

En viktig garanti

Även om du tycker att du kan renovera badrummet själv finns det ännu en anledning till varför professionella plattläggare är att föredra. De lämnar i och med sitt våtrumscertifikat garanti på sitt jobb, så att du som anlitar företaget slipper oroa dig för framtida problem. Det är en garanti som ger mervärde. För vem det är som renoverat ett badrum kan komma att ha en avgörande betydelse om olyckan trots allt är framme. Då kan garantin nyttjas om en vattenskada trots allt uppstår.

Det är kvittot på att allt gjorts enligt gällande regler. Och det är precis det som försäkringsbolaget kräver för att ge ersättning. Det är desto svårare att bevisa hur bra arbetet utförts om du gjort det själv. I slutänden kan således vem som gjorde vad vara skillnaden mellan att få ersättning för en skada och bli utan. Undersök därför alltid om företaget erbjuder kvalificerade plattsättare för det jobb du begär offert på.

https://www.dinbyggare.se/professionell-plattsattning-i-badrum/

Continue Reading

featured

Det är viktigt när vi anlitar badrumsleverantör

Published

on

By

En undersökning av Markör visar på vad vi tycker är viktigast när vi anlitar badrumsleverantör

Tydlig information och en löpande dialog.

Det är två saker som måste uppfyllas för att en kund ska bli nöjd med sin badrumsleverantör, enligt en undersökning utförd av företaget Markör.

Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp, säger Jan Lindh, ansvarig affärsområde konsument på Comfort.

Många drömmer om att göra det, men få vet vem man vänder sig till.

Så kan det svenska folkets uppfattning om badrumsrenoveringar sammanfattas.

Undersökningsföretaget Markör gjorde djupintervjuer med ett flertal fokusgrupper där deltagarna nyligen genomfört större renoveringar av sina badrum.

Där framgick det tydligt vad som är viktigt för att kundupplevelsen ska bli positiv:

* Tydlig offert.
* Tydlig prisbild.
* Goda referenser och rekommendationer.
* Rimlig tidsplan.
* Bra bemötande.
* Ett bra första intryck.
* Förståelse för kundens önskemål och behov.

Kunderna önskar en projektledare som tar helhetsansvaret, att hantverkaren på plats visar respekt och att kunden alltid är i fokus – före, under och efter renoveringen.

Eller som en deltagare i undersökningen uttrycker det: ”Blev jättenöjd med sista badrummet.

Sedan ringde de efter en månad och kollade att vi var nöjda… Då blev jag extra nöjd.”

Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp.

Kommentarerna från den här undersökningen har blivit en värdefull grund för att fortsätta utveckla vårt arbete, säger Jan Lindh på Comfort.

Källa: Undersökning av Markör (2011), gjord för att få input kring VVS-branschen och hur marknaden upplever den. I de tre fokusgrupperna fanns konsumenter som har renoverat eller byggt badrum någon gång under de senaste tre åren.

http://medlem.comfort.se/artikel/undersokning-det-ar-viktigt-nar-vi-anlitar-badrumsleverantor/

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Populär