Connect with us

featured

Vad du behöver veta om fuktspärr, fix och fogmassor i badrum

Published

on

Att bygga ett badrum från grunden sker i lager på lager av olika skikt.

Det behövs flytspackel, fuktspärr, tätskikt, primer, fix och fog. Alla har de var sitt syfte, från skydd för fukten till fästning av plattor. Utan en av delarna, kan inte badrummet anses helt komplett byggt.

Kaklade våtutrymmen ställer höga krav på väggar, golv och tak. Här behövs både lager som skyddar resten av huset från fukt samt fix och fog för att få plattorna att sitta och som ger en jämn och lätt städbar yta.

Alla komponenter är lika viktiga för att få ett hållbart och vackert slutresultat.

1. Flytspackel

Väggarna i ett badrum kan bestå av speciella gipsskivor alternativt betong. På detta underlag läggs en primer på väggar, golv och tak. Primern har som uppgift att se till att fuktspärren som sedan läggs fäster ordentligt på väggarna.

Efter att primern lagts flytspacklas sedan golvet med en lutning mot golvbrunnen. Flytspacklet ger också en jämn och stabil yta att lägga.

2. Fuktspärren

Efter primer och flytspackel läggs den så kallade fuktspärren på alla ytor. För att utrymmets fuktspärr ska bli helt tätt behövs det förstärkning av fuktspärren vid golvbrunnar, hörn och avloppsrör. Dessa förstärkningar består av manchetter som kan inhandlas i bygghandeln.

Det behövs två till tre lager fuktspärr för att få våtutrymmet riktigt tätt. Till slut läggs ett tätskikt på fuktspärren. Även det behöver ofta läggas på i flera lager. Sedan är badrummet färdigt att kaklas.

3. När behövs inte fuktspärren?

En fuktspärr är en nödvändighet i alla badrum och våtutrymmen som ska kaklas. Däremot behöver inte alla platsmattor och plastväggar ha en fuktspärr bakom sig.

Vissa platsmattor räknas som fuktspärrar i sig själva. De fungerar således som ytlager och fuktspärr i ett. Det går till och med att kakla på sådana plastmattor.

Badrum som ligger under marknivå och som har genomträngande markfukt ska i allmänhet inte heller ha någon fuktspärr. Det täta skikten orsakar då ibland mer skada än nytta.

I sådana badrum ska enbart primer användas. Här bör verkligen en fackman hjälpa till att skapa ett bra våtutrymme som håller.

4. Fix

Under kakelplattorna läggs ett lager med fix. Fixen är en sättmassa som gör att kaklet sitter fast på väggen eller golvet. Fixen ska kammas på lodrät så att det bildas räfflor som vattnet kan rinna nedåt i om det blir fuktigt bakom plattorna.

Varianter av fix

Det finns fix som är för både golv och väggar och fix som enbart är tillverkat för ett av dem. Olika fix tål också olika påfrestningar. Om det finns värme i golvet behöver fixen vara värmebeständig för att bli hållbar.

Stora plattor och mosaik behöver särskild fix. De stora plattorna kan sättas med flytfix medan så kallad superfix är lämplig för mosaik. Det finns även en fix för genomskinlig mosaik. Den kallas för vitfix.

5. Fogmassa kakel

Fogmassan för kakel är det material som finns mellan själva plattorna. Den är till för att ge ett jämnt och snygg slutresultat och verkar för att plattorna skyddas, inte för att motverka fukt i första hand.

Det gör fuktspärren. Fogmassan kommer i flera olika färger och kan alltså matchas till plattorna. Vita plattor behöver en mörkare fog, medan mörka plattor framträder vackert med en ljusare fog.

6. Fogmassa skarvar

Fogmassa behövs även för att skydda bänkskivornas ändar mot kakel och andra skarvar från att bli fuktiga. Det finns olika fogmassor för olika material och olika miljöer. Den fogmassa som används för hörnen är av en annan sort än den som används till kaklet.

Den här fogmassan ska vara en mycket fukttålig och beständig fogmassa, som inte spricker i första taget. Den vanligaste fogmassan bakom skivor och i hörnskarvarna i ett badrum är en silikonfogmassa.

Den ska vara avsett för våtrum för att vara lämplig. Det är en elastisk fogmassa som inte spricker i första taget. Den här typen av fogmassa går inte att måla över.

7. Tips inför köp

Det finns flera märken av produkter som är avsedda för att täta badrum och för kakling. De kan ha olika rekommendationer vad gäller på vilket sätt dessa produkter ska användas, så att bästa skydd uppstår.

Följ alltid anvisningarna mycket noga. För att få en godkänd konstruktion ska alla produkter komma från samma varumärke. Satsa alltid på hög kvalitet. Billigare produkter håller ofta sämre i längden.

https://www.dinbyggare.se/vad-du-behover-veta-om-fuktsparr-fix-och-fogmassor-ett-badrum/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

featured

BKR Behörig Våtrum

Published

on

By

BKR Behörig Våtrum

Behöriga företag är utbildade av Byggkeramikrådet och arbetar i enlighet med ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum” (BBV).

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum.

Läs mer på Byggkeramikrådets webbsajt.

Continue Reading

featured

Fem tips när du ska välja hantverkare

Published

on

By

Är rörmokaren pålitlig? Blir snickaren klar i tid? Genom att vara noggrann, tydlig och fråga efter referenser kan du förebygga många bekymmer. Här listar vi de viktigaste punkterna att tänka på när du väljer hantverkare.

Du har bestämt dig för att renovera hemma och är på jakt efter en hantverkare. Genom att vara noggrann och tydlig i början av processen så minimerar du risken att känna dig lurad i slutändan. Villaägarnas rådgivare får årligen hjälpa många uppgivna husägare som råkat illa ut. Vanligtvis handlar det om dåligt utförda arbeten eller att man inte förstått vad som ingått i offerten.

1. Ta in flera offerter

Vid större arbeten rekommenderar vi att du tar in skriftliga offerter från flera olika håll. Kontrollera att priset är inklusive moms och att offerten innehåller allt som ska utföras. Om offerten specificeras i delar så som material, arbete, kostnad för underentreprenörer och så vidare, kan du lättare bedöma offerten och jämföra den med andra.

2. Ta referenser

Det säkraste sättet att bli nöjd med sitt val av hantverkare är att ta referenser från tidigare kunder. Är hantverkaren pålitlig och gör hen ett bra jobb?  Kolla också på Råd & Röns Svarta lista samt på andra sajter där kunder kan lämna omdömen.

3. Fråga efter F-skattebevis

Kontrollera alltid att hantverkaren har F-skattebevis och är momsregistrerad. Annars är det att betrakta som ett svart jobb. Har du inte kvitto på tjänsten kan du bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter och skatt för hantverkaren. Kontrollera också att det inte finns några obetalda skatter eller andra skulder hos kronofogden samt att hantverkaren har ansvarsförsäkring.

4. Upprätta skriftligt avtal

Du bör alltid skriva ett avtal med hantverkaren. Se till att tydligt specificera omfattningen av arbetet samt datum då jobbet ska vara klart. Tänk på att avtalet måste undertecknas av behörig firmatecknare för att gälla. Bestäm redan från början om det ska vara fast pris, löpande räkning eller takpris, och skriv in detta i avtalet.

5. Ha en dialog och var tydlig

Utgå inte från att hantverkaren förstår exakt vad du menar, du måste vara tydlig med vilka val du gör och vad som är viktigt för dig redan inför upphandling. Det är du som vet hur du vill ha det. Tänk på att sena ändringar ofta blir dyra. Se även till att vara tillgänglig, åtminstone på telefon, för att lämna kompletterande information till hantverkarna. Fördelen med att vara på plats är att man kan upptäcka eventuella misstag och åtgärda dessa i tid.

https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/juridik/artiklar/valj-ratt-hantverkare2/

Continue Reading

featured

Intellivent SKY DESIGN- bästa badrumsfläkten

Published

on

By

Nu lanserar Fresh AB världsnyheten Intellivent SKY.

Helt i enlighet med sin egen devis att vilja förse världen med ett hälsosamt inomhusklimat, har Fresh utvecklat en helt unik badrumsfläkt med sinnrika sensorer.

Lukt och fukt försvinner fort

Som enda fläkt i världen har Intellivent SKY utrustats med en luktsensor som känner av starka lukter.

När sensorn upptäcker en stark lukt ökar fläkten varvtalet och avlägsnar snabbt lukten för att luften hela tiden ska kännas fräsch.

http://www.fresh.se/sv/badrumsflaektar/intellivent-sky-design.php

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Populär